Mission

Församlingen understödjer Mats-Peter & Rhode Runegrund med familj som är utlandsarbetare i Syd-Ostasien.

Vi ger också löpande ekonomiskt stöd till projekt ”Child Safe” genom Ingvar och Anna Fredriksson. Läs mer om detta arbete på www.childsafe.se